Informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer in IJmond

4 maanden geleden gepubliceerd

Op dinsdag 12 maart organiseert de Omgevingsdienst IJmond een informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer. De avond wordt gehouden namens de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Over de informatieavond

Tijdens de avond zal de Omgevingsdienst de maatregelen presenteren die de afgelopen jaren zijn genomen om de geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast zal er ook worden besproken aan welke oplossingen men de komende jaren wil werken. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn welkom om deze avond bij te wonen.

De informatieavond vindt plaats bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b in Beverwijk. De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Aanmelding voor de avond kan tot 8 maart 2024.

Actieplan Geluid Wegverkeer

Elke vijf jaar onderzoeken de gemeenten de impact van wegverkeer op de woningen en stellen een Actieplan Geluid Wegverkeer op. Dit plan bevat een overzicht van alle aandachtspunten en de benodigde maatregelen om de overlast te verminderen. Mogelijke maatregelen kunnen onder andere stil asfalt, gevelisolatie, verlaging van de snelheid van het autoverkeer of de plaatsing van geluidsschermen zijn.