Succesvolle woningbouwprojecten afgerond in Heemskerk

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Heemskerk en Woonopmaat hebben sinds 2009 samengewerkt aan acht projectlocaties in een grondexploitatiemaatschappij. De projecten aan de locaties Jan Ligthartstraat, Beethovenstraat, Westerweelstraat, Pieter Breughelstraat, Duitslandlaan, Carel van Manderstraat, Jan van Polanenstraat en Simon van Haerlemstraat zijn inmiddels afgerond. Er zijn in totaal 323 koop- en huurwoningen gerealiseerd.

Verbetering van leefbaarheid

Het doel van de samenwerking was het creëren van een mix van nieuwe huur- en koopwoningen om beter aan te sluiten op de woonwensen van de Heemskerkers en de leefbaarheid in de wijken te versterken. De herstructurering, waarbij verouderde sociale woningen en andere gebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe huur- en koopwoningen, was niet eenvoudig.

Uitdagingen in het proces

Sloop en nieuwbouw zijn ingrijpend voor bewoners. Ook is het een kostbaar en complex proces, onder andere omdat de marktomstandigheden voortdurend veranderen. Desondanks zijn de resultaten positief ontvangen.

Samenwerking blijft doorgaan

Ondanks dat deze overeenkomst wordt ontbonden, zetten de gemeente Heemskerk en Woonopmaat de samenwerking op dezelfde voet voort. Het streven is om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen in Heemskerk. Deze samenwerking wordt gezien als succesvol en wordt met een positief resultaat afgesloten.